This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wilhelm Reich

reich.jpgWilhelm Reich (1897-1957) je otac Orgonske energije, sveprisutne sile koja je temelj života. Pola stoljeća nakon njegove smrti u današnjem svijetu bolesti, razaranja, ratova, bijede i općenito rastuće entropije i kaosa u kojem ljudi veći dio svog života provedu u patnji, mržnji ili strahu, sve više vrijednih pojedinaca samozatajno nastavlja Reichovo djelo i pokušava na temelju njegove ostavštine preokrenuti negativan smjer u kojem se čovječanstvo kreće.

Wilhelm Reich je bio psihoanalitičar i izumitelj koji je uveo radikalne metode u psihijatrijskom liječenju. Židov po porijeklu bježi iz Njemačke pred nacistima u Sjedinjenje Američke Države 1939.g., kako bi mogao nesmetano nastaviti svoj rad na orgonskoj energiji.

Reich je spojio dva svijeta: svijet starih šamana, iscjelitelja koji su odavno poznavali tu suptilnu životnu energiju koju su mogli kanalizirati i iskoristiti za liječenje drugih osoba ili okoliša te koja okružuje sve živo na ovoj planeti, a koja se u raznim tradicijama nazivala prana, ki, chi, eter i svijet mehaničkih naprava koji mogu bez svjesne čovjekove volje, samo na osnovu svoje konstrukcije, dovući i fokusirati tu životnu energiju (Reich je naziva orgon) te na taj način pomoći kako ljudima, tako i okolišu.

Razvija dva revolucionarna uređaja koja jasno demonstriraju djelovanje orgonske energije:

  • orgonski akumulator koji je namijenjen liječenju psihičkih i fizičkih oboljenja pacijenata na način da pacijente 'puni' blagotvornom životo-dajnom energijom koja iscjeljuje.
  • orgonski top ili CloudBuster je namijenjen prikupljanju negativne energije iz atmosfere s čime efektivno može mijenjati klimatske prilike u širem području, izazivajući kiše u inače sušnim područjima.

Reich je bio izložen kritikama i ismijavanju ondašnje tzv. službene znanosti i medija, ali kad su vidili da ga to ne može zaustaviti, američki vojno-medicinski establishment je angažirao zloglasnu Agenciju za hranu i lijekove (FDA) da provede u pravom smislu inkvizicijski postupak nad Reichom, koji biva osuđen na dvije godine zatvora, te naposljetku hladno ubijen u zatvoru (službeno objašnjenje je srčani zastoj), a na tone njegovih knjiga bivaju spaljene što je presedan u novijoj povijesti. Zbog ovoga, mnogi Reicha smatraju modernim Giordanom Brunom koji je zapaljen na lomači radi širenja hereze. Ovaj nasilnički akt FDA i njenih nalogodavaca samo dokazuje kako je Reich bio na pravom putu.

Na osnovu njegovog istraživanja orgonske energije, skoro pedeset godina poslije njegove smrti, u današnjem potlačenom i zagađenom svijetu, ljudi su se sjetili ovog velikog genija i potražili spas u njegovim napravama. Invetivni ljudi su umjesto velikih i nezgrapnih orgonskih akumulatora i orgonskih topova konstruirali male, praktične naprave koje se mogu držati u ruci, a koje 24 sata na dan generiraju pozitivnu energiju i uklanjanju negativnu energiju iz zagađenog okoliša u kojem svi mi danas živimo. Ove male naprave se nazivaju orgoniti (više o orgonitima). Danas ih na desetke tisuća ljudi samostalno pravi, pomažući kako sebi, tako i cijelom okolišu odnosno našoj ispaćenoj majci Zemlji.

Wilhelm Reich je bio veliki genij čija je ostavština znanja o orgonskoj energiji neprocjenjiv poklon čovječanstvu koje je nakon stotina (možda i tisuća) godina programiranja, zaluđivanja i porobljavanja, uništavanja kako sebe, tako i drugih i cijelog eko-sustava Zemlje, došlo u poziciju da napokon u svojim rukama ima sredstvo kojim može doslovno donijeti svjetlo u svoj život, izlječiti svaku bolest, pomoći plodnijem uzgoju bilja, očistiti zagađeni okoliš i omogućiti dobivanje tzv. 'besplatne' energije temeljene na anti-entropijskom, centripetalnom i implozijskom principu, za razliku od danas korištenog sistema dobivanja energije pomoću entropije, izgaranja i uništavanja.

 

Na Rubu Znanosti - James Demeo - Orgonska energija

Reichova ostavština

Reich definira orgonsku energiju kao sveprisutnu silu koja je temelj života. Do orgonske energije je došao istraživanjem biona ili 'energetskih balunčiča' u neživoj materiji (pijesku). Samo otkriće biona je bio šok za tadašnju znanstvenu javnost, međutim Reich ide korak dalje i postulira da ista energija koja daje 'život' običnom pijesku može blagotvorno utjecati na zdravlje čovjeka. Po njegovom mišljenju, svaki pacijent je imao neku psihološku traumu, stres koji je ostavio traga na fizičkom tijelu u obliku tzv. 'tjelesnog oklopa' odnosno nesvjesnog grča ili iskrivljavanja pojedinog dijela tijela što blokira inače normalan tok životne energije (orgona) kroz organizam uzrokojuči razne psihičke ili fizičke bolesti. S ovom svojom tezom je došao u ozbiljan sukob s svojim mentorom Sigmundom Freudom i ostatkom tzv. psihoanalitičarskog establishmenta koji su osporavali njegove zaključke.

CloudBuster ala Wilhem ReichKako bi pomogao pacijentima, konstruirao je akumulator orgonske energije (ORAC) koji je u biti bila kutija u koju je čovjek mogao stati, a nakon par sati provedenih unutra, pacijent se osječao puno bolje, a nakon redovitih tretmana mogao je u potpunosti izliječiti i najtežu bolest kao što je i rak. ORAC je bila kutija čije su plohe imale naizmjenične slojeve anorganske (metal) i organske materije (staklo, vuna) i koja je prikupljala orgon iz okoliša. Reich je definirao da postoje dvije vrste orgonske energije: DOR (deadly orgon) negativan orgon koji je poguban za ljudsko zdravlje i POR (positive orgon) koji je blagotvoran za ljudsko zdravlje. ORAC je nažalost prikupljao i DOR i POR te je bio efikasan samo u prirodi, daleko od civilizacije, dalekovoda i ostalih odašiljača negativnog orgona. Međutim, bez obzira na sve, ORAC se s svojom jednostavnošću i efikasnošću pokazao kao ogromna prijetnja vlastodršcima koji su kroz medicinski aparat mogli prodavati beskorisne kemijske preparate za (ne)liječenje neizlječivih bolesti.

Reich konstruira tzv. cloudbuster ili orgonski top. Iako sam naziv 'top' asocira na oružje, činjenica je da je ovo uređaj koji harmonizira atmosferu izvlačeći iz nje negativnu energiju omogućujuči kiši da padne na sušna područja. Sastojao se od niza paralelnih cijevi koje su bile spojene na veću vodenu masu i uzemljene. Cijevi su privlačile negativni orgon (DOR) iz atmosfere i uzemljivale ga. Rukovanje topom je bilo komplicirano, cijevi je bilo opasno i dotaknuti zbog nakupljenog DOR-a, a nestručnim rukovanjem su se mogle uzrokovati i neželjene mikroklimatske pojave, poplave ili suše na drugim područjima. Međutim, sam Reich je efikasno i stručno demonstrirao kako ovaj uređaj može biti od koristi čovjeku.

Četrdeset godina nakon Reichove smrti, Karl Weiz nastavlja njegov rad i dolazi do otkrića tzv. orgonita odnosno smjese metalne piljevine koja je suspendirana u poliesterskoj smoli. Orgonit za razliku od ORAC akumulatora ima bezbroj slojeva organske materije (smola) i anorganske materije (metal) stoga jednako jako, možda i jače privlači orgonsku energiju. Osim samog privlačenja orgonske energije, orgonit obavlja i važnu funkciju konvertiranja negativnog DOR orgona u pozitivni POR orgon. Ovo radi 24 sata na dan, bez ikakvog napajanja. Orgonit je jednostavna, jeftina i efikasna stvar koju danas na tisuće ljudi samostalno radi, uspješno prkoseći raznim zakonima, neizlječivim bolestima, medicinskoj mafiji, zagađenom nebu, vodi i hrani, uporno šireći ljubav i harmoniju što je prijeko potrebno svim ljudima i živim bićima koji obitavaju na ovoj našoj jadnoj i iscrpljenoj majci Zemlji.

 

Kate Bush pjeva o Reichu

 

Operation Paradise

Niti jedan film ni tekst ne može opisati značaj Reichovih dostignuća, ovaj uvodni tekst preuzet iz besplatne e-knjige Operation Paradise autora Georga Ritschl s OrgoniseAfrica.com se najbliže približio vjernom opisu njegovog djela, stoga smatram da vrijedi ovdje postaviti bar prve uvodne stranice ove inače prekrasne knjige, koju preporučujem svakome tko se upušta u 'orgonitne vode':

 


Operation Paradise

 

Što je orgon?

Orgon je ime dobio po dr. Wilhelm Reichu - koji je proveo drugi dio svoga života u istraživanju ovog fenomena - sve-prožimajuću i sveprisutnu životnu energiju. Wilhelm Reich, koji je započeo karijeru u Austriji i Njemačkoj, kao liječnik i psihijatar je bio usko povezan s Sigmundom Freudom. Reich je uvelike pridonio razumijevanju veze između ljudske seksualnosti i psihologije i nikada nije prestao otvarati nove granice znanja i razumijevanja za vrijeme svoga života. Počevši od svojih zapažanja kao psihijatar i zalazeći u područja biologije, astronomije i fizike, Reich je bio u procesu stvaranja holističke životne znanosti, kada je njegov život i rad bio okrutno prekinut institucijama "zemlje slobodnih ljudi" (land of free - SAD), iste zemlje u koju je pobjegao od gnjeva nacističkih palioca knjiga iz srednje Europe.

Ipak, Reich nije bio prvi niti zadnji istraživač koji je uočio rad tzv. "životne energije" ili "anti-entropijske snage". Prije pobjede tzv. mehanističkog pogleda na svijet (Newton), koncept 'mora energije' iz kojeg se svi materijalni oblici manifestiraju, bio je univerzalno poznat, počevši od hinduista (prana), budizma i taozima (Chi, Rei-Ki) i ostalih tradicija na Dalekom Istoku, pa sve do starih Grka (eter) i Rimljana.

Isti koncept je intuitivno ili eksplicitno poznat svim tradicionalnim iscjeliteljima u šamanskoj tradiciji diljem svijeta. U post-Newtonoj Europi, sada (namjerno?) zaboravljene ličnosti kao što su češki magnat čelika Baron Karl V. Reichenbach ili poznati austrijski Anton Mesmer ili Viktor Schauberger, su doprinijeli s svojim vrijednim istraživanjima i iskustvima koja su onda bila primjećena i od šire javnosti.

U posljednjih nekoliko godina možemo vidjeti ne samo ponovno pojavljivanje tehnika iscjeljivanja na temelju životne energije kao što su Reiki, (Rei-Ki = Sveta životna energija), nego i konvergenciju pronalazaka najnaprednije kvantne fizike s ovim starim "mističnom pogled na svijet". Moderna fizika, u svojoj težnji da secira materiju sve više i više s ciljem da dođe do krajnje elementarne čestice, je konačno došla do točke gdje mora preispitati svoju paradigmu.

TowerBuster orgonitKvantni fizičari sada preispituju stabilnost materije i čini se da dolaze do koncepta u kojem elementarne čestice smatraju samo kao perturbacije "na površini u beskrajnom moru energije", koju su neki znanstvenici imenovali kao "Energija nulte točke" (Zero Point Energy) ili "Torzijska Polja" (Torsion Fields). Zar ne čujete smijeh nekolicine starih mudrih Yogija kroz tisućljeća zbog toliko gluposti i kasnog osvještivanja istine. Oni su znali za ovo cijelo vrijeme. Ja osobno vjerujem da nastajanje nove paradigme karakterizira spoj mističnog znanja i kvantne fizike. Ne očekujte da ovo pročitate u školskim i sveučilišnim udžbenicima još, ali to možete osjetiti u zraku. Da sumiramo: govorimo o novom pogledu na svijet koji će napokon omogućiti da se integriraju paranormalna i druga zapažanja koja dosada nisu objašnjena s zastarjelim modelima fizike 20-og stoljeća. Ova nova paradigma će riješiti proturječnosti između Einsteinove teorije relativnosti i kvantne fizike.

Entropija je načelo smanjivanja složenosti, čime se oslobađa pohranjena energija. Ovo se odvija kad izgaramo fosilna goriva, cijepamo atom ili u osnovi obavljamo bilo kakav tehnološki proces do kojeg je čovječanstvo danas došlo. Ideja je da se uništenjem nečega dobije određena korist koja je obično minimalna. Viktor Schauberger je govorio o suprotnim načelima eksplozije i implozije, kako bi demonstrirao tu osnovnu razliku. Možemo uvidjeti da znanstvena paradigma glavnostrujaškog načina razmišljanja 20. stoljeća razumije samo procese koji se temelje na entropiji. Krajnja ideja entropija je smrt, jer u nekom trenutku u budućnosti, sve razlike u razini energije (potencijala) moraju nužno biti potrošene.

Pojam Orgona kao kreativne energije, postavlja princip koji se protivi entropiji: kreativna organizirajuća sila. Ova sila se može izjednačiti sa životom. Čudno, iako naši dobro opremljeni i financirani korporativni i državni znanstvenici mogu opisati mnoge složene procese u živim organizmima, čudo samog života im ostaje zagonetka.

Nalazimo ideju dva suprotstavlja usmjerenja u svemiru, u starom istočnom učenju se govori o Yin i Yangu, ali i o Erosu i Thanatosu Sigmunda Freuda (Reichov mentor). Naučiti kako iskoristiti kreativnu snagu Orgona će dovesti do razumijevanja onoga što se sada zove "Slobodna energija" (Free-energy), koncept koji je ismijavan od strane entropijske znanosti jer proturječi drugom zakonu Termodinamike (čitaj: drugi zakon Entropije). Zanimljivo je da sve ovo zapravo ne proturječi najnaprednijim znanstvenim konceptima. U mom umu u neskladu je najviše tzv. popularna znanost. Kvantna fizika je odavno govorila o stvarnosti "paralelnih svemira", kreiranju materije iz "ničega" (naravno to nije ništa, nego energija), te o izjednačavanju svijesti i energije. U biti prastari koncept kreacije o svijetu koji nije ništa nego božji um koji sanja o samom sebi i reflektira svoju ljepotu, pronalazi sve veću podršku među teoretskim fizičarima, visokim svećenicima današnje čudne kulture.

 

bust_before.jpgbust_after.jpg

Slike neba prije 'darivanja' (bacanja u okoliš orgonita - TowerBustera) mobitelskih i TV odašiljača i nakon. Zamjetna je razlika, oblaci na drugoj slici su prirodniji, a sama atmosfera je 'lakša za disanje' tj. koncentracija DOR-a je svedena na minumum.

 

Na ramenima giganta: Wilhelm Reich

Iako ova knjiga nije knjiga o Wilhelm Reichu, činjenica je da smo često koristili termin "Orgonska energija" koju je on izumio, stoga se čini nužnim da barem površno upoznamo njega i njegov inovativan rad. Ako ste zainteresirani za život i rad dr. Wilhelm Reicha, mogu srdačno preporučiti odličnu Reichovu biografiju David Boadella, uz naravno čitanje njegovih vlastitih knjiga.

Dr. Wilhelm Reich je rođen u 1897 u Austriji. Nakon Prvog Svjetskog rata je studirao medicinu u Beču i postao sljedbenik nove revolucionarne psihoanalize Sigmunda Freuda. Postao je bliski Freudov suradnik i član Freudovog tzv. unutarnjeg kruga koji su prisustvovali redovitim sastancima u Freudovoj kući kako bi razgovarali o najnovijim teorijama. U to vrijeme, u ranim 1920-ih, Reich je bio je jedan od eminentnih članova mlade psihoanalitičke udruge. Međutim, s razvojem svog načina razmišljanja sve se više udaljavo od Freuda i ostalih ortodoksnih psihoanalitičara.

Freud je kao i Wilhelm Reich je tražio uzroke neurotičnog ponašanja i psihoze u traumama iz ranog djetinjstva i potiskivanju seksualnosti, međutim taj aspekt je ostao apstraktan u Freudovoj terapiji. Za Reicha je postajalo sve očiglednije iz njegova kliničkog rada sa pacijentima da je blokirano sječanje na traumatski stres imalo tjelesnu manifestaciju u trajnoj mišićnoj napetosti koja je blokirala i 'davila' životnu energiju neurotičnih osoba. Ovu virtualnu ljusku trajno zategnute muskulature je nazvao "tijelesni oklop" i počeo raditi na njemu izravno u svojim terapijama s pacijenatima, koristeći izravan fizički kontakt s pacijentom i tehnike disanja. Kad god je ostvario napredak u popuštanju dijela oklopa, primijetio je da se traumatska memorija sadržana u pojedinim mišićnim grčevima isto oslobađa.

Reich je primjetio da jedino zdrava i 'neoklopljena' osoba može ostvariti pun orgazam koji je u biti najveća mobilizacija i oslobađanje životne energije u svakom ljudskom biću. Ove observacije tzv. 'psihološkog' Reicha su najviše razvijene u njegove dvije knjige "Character Analysis" i "Function of the Orgasm". Obnova pune orgazmičke potencije je postao Reichov terapeutski cilj 1920-ih i 1930-ih godina, čime je nastavio Freudov put koji sam Freud nije do kraja istražio. Ovo je postavilo somatske temelje značenja psihe u kojem je Freud postavio mističan i poetičan koncept "Erosa" i "Thanatosa" dok je Reich ova dva suprostavljena načela kasnije imenovao kao POR i DOR.

Dva orgonita tipa Holy Hand GrenadeWilhelm Reich je pokušao shvatiti nastanak neuroze i onoga što je nazvao "zaraznim karakterom" potpuno 'oklopljenih' ljudi u kontekstu opresivnog i eksploatacijskog društva. To ga je dovelo do vrlo ljevičarskog političkog stava u 1920-im i 30-im. Dugo je bio član njemačke komunističke partije. Međutim, ortodoksni komunizam nije mu uzvratio taj 'njegov zagrljaj' i u njegovim kasnijim godinama u SAD-u, uvidio je da je međunarodni komunizam u biti crveni fašizam.

Reichova istraživanja vođena s nezasitnom znatiželjom i dubokom vjerom u moć svog uma postupno su ga vodila prema sve boljem razumijevanju istinske prirode svemira, stigavši do otkrića nečega što je nazvao orgonska energija. Njegova istraživanja raka, kojeg je opisao kao rezultat energetske blokade uzrokovane permanentnom kontrakcijom mišičnog "oklopa", odvela su ga do revolucionarnog otkrića.

Otkrio je da tkivo zdravih pacijenata ima slabašno plavo zračenje, dok ona pacijenata koji boluju od raka, imaju sivo zračenje. Važan korak u otkrivanju orgonske energije je bilo Reichovo istraživanje 'biona', koje je počelo 1939. Koristeći snažne optičke mikroskope pronašao je "mjehuriće energije" u pijesku i ostalim "ne-živim" materijalima. Vrijedno je spomenuti da je u to vrijeme tehnologija optičkog mikroskopa dosegla vrhunac razvoja. Elektronski mikroskop koji se kasnije pojavio je istisnuo optički mikroskop s scene. Stoga ne začuđuje da danas moderni istraživači imaju problema s repliciranjem Reichovih pronalazaka, jer se elektronski mikroskop može upotrijebiti samo za analizu "mrtvih" uzoraka.

Reichova istraživanja su bila temeljena na opservaciji živih organizama pod ekstremnim optičkim povečanjima od 4000 puta i životne energije koju je on nazvao orgon. Imao je puno filmske dokumentacije, ali nažalost nakon premetačine njegove arhive od strane FDA i drugih vladinih agencija, ovi vrijedni zapisi "nestaju".

Ovi energetski mjehurići ili bioni kako ih je on nazivao, ponašali su se kao primitivne životne forme: pulsirali su, širili su se i skupljali i kretali kao jednostanični organizmi. Kada se dolijevala sterilizirana infuzija organske smjese (hay infusion), primitivne životne forme, amebe i protoze su se formirale iz ove organske, ali inače totalno sterilne otopine. Wilhelm Reich je otkrio, ni manje ni više nego kreacijju samog života. Moderne teorije govore o morfogeničnim poljima kao energetskim poljima koja imaju snagu za stvaranje novih formi (oblika). Roger Theil, s pariškog univerizeta Sorbonne je uspješno replicirao i provjerio njegove eksperimente.

Samo ovo monumentalno otkriće zaslužuje više od jedne knjige, ali nažalost, mogu vas samo ohrabriti da pročitate Reichove originalne publikacije, bar one koje su dostupne. Reich je smatrao da je orgon sveprisutan i temelj svih životnih procesa. Isti princip je uočio kod stvaranja galaksija, kao i na staničnom, te na makro-biološkom nivou.

Njegova ranija istraživanja psiholoških poremećaja su mu ukazala da kad je ova energija blokirana s traumatičnim sječanjima, da se to manifestira kao konstatna mišićna tenzija (nazvao je to oklopljavanjem), tako da ova energija postaje Smrtonosni Orgon (Deadly Orgone ili DOR). Kako je naš zagađeni okoliš kojeg smo kreirali u zadnjih par stotina godina samo ogledalo naše nemirne i neuravnotežene kolektivne psihe, isto se može primjeniti i za cijelu Prirodu. Može se kazati da su rastuće pustinje na ovoj planeti izraz "pustinje u našim srcima".

 

Who is Afraid of Wilhelm Reich

Wilhelm Reich koji je zaslužan za izum prvog cloud-bustera, demonstrirao je djelovanje DOR-a u stvaranju pustinje i razvio je metodu da rasprši DOR koncentracije uzemljujući ih u dovoljno veliku vodenu površinu. Kad su atmosferske prilike ustajale, teške i mrtve i kad se uoči posebno crnilo u oblačnim formacijama, može se reći da je DOR prisutan u visokoj i nezdravoj koncentraciji.

Reich je uspješno eksperimentirao s orgonskim akumulatorima koji su služili za liječenje pacijenata koji su bolovali od raka, jer je smatrao da je bolest raka uzrokovana blokiranom životnom energijom u tijelu kojem je nagomilan DOR (negativni orgon). Uočio je da je akumulacija orgona stimulirana s slojevitom kombinacijom organskog i metalnog materijala. Reich je koristio neke vrste mekanih ploča i metalnih folija da izgradi kutije u koje je pacijent mogao stati. Rezultati su bili iznad svih očekivanja, ali Reichovi su uređaji imali jedan ključan nedostatak: oni su akumulirali bilo koju vrstu orgona koji je bio prisutan u okolišu (DOR i POR). Ovo je bilo zadovoljavajuće u udaljenim krajevima SAD-a u kojima je Reich imao svoj Orgonski Institut 40-tih i 50-tih godina, međutim, u DOR zagađenom okolišu koji je danas uobičajen, ovo može biti vrlo opasno, stoga treba biti oprezan u rukovanju s svim Reichovom izumima.

Govoreći ovo, ne želim umanjiti Reicohov pionirsko istraživanje ili njegov znanstveni ugled, dapače. Orgonit ima određene kvalitete koje Dr. Reich nije predvidio i dosta bojazni koje generiraju mnogo ortdoksniji sljedbenici Reicha ne uzimaju u obzir ova empirijska otkrića. Čini se da svaki veliki čovjek ili žena neizbježno i nesvojevoljno kreiraju vlastitu "religiju" što je u biti neka vrsta ljudske reakcije kako bi se polako 'provario' revolucinorani impuls generiran od ovih velikih ljudi.

 

Od akumulatora do generatora - dolazak Don Crofta

Don Croft je nezavisni istraživač koji živi u Idaho u SAD-u, a koji je zaslužan za prelazak s orgonskog akumulatora na orgonski generator. Na temelju pronalska izumitelja Karla Weiza koji je otkrio mogućnost da matrica metalne piljevine suspendirane u poliestersku smolu konvertira negativni orgon DOR u pozitivni orgon POR, počeo je eksperimentirati s novim tipom "cloudbustera" (CB).

Karl Weiz je najvjerovatnije izumitelj orgonita, u najmanju ruku on je prvi koristio to ime. Njegov website je na www.orgone.net. Njegov interes je prvenstveno bio usmjeren prema radioničnim (radionics) uređajima za pojačavanje namjere. Navodno su njegovi aparati vrlo snažni.

CloudBuster ala Don CroftDonova inovacija se sastojala u korištenju ove mješavine alata za iscjelivanje okoliša koja bi mogla utjecati na puno veće područje. Reichov CB se u potpunosti oslanjao na tzv. efekt rezonatne šupljine gdje je statična energija privučena u mrežu dugih paralelnih cijevi usmjerenih prema nebu i uzemljenih u veliku vodenu površinu. Kako bi postigao revitalizaciju neba zagađenog DOR-om, operator je morao vješto rukovati uređajem kako bi kreirao pokret u statičnom polju mrtve/negativne energije. Zbog količine negativne energije koja je mogla biti privučena Reichovim CB-om, rukovanje je bilo vrlo opasno i bio je potreban veliki oprez.

Don Croftov orgonitni CB je s druge strane bio mnogo manji i jeftiniji, a glavna inovacija je da su cijevi načinjene od bakra umetnute u veliku orgonitnu bazu koja automatski konvertira DOR u POR čim je CB sastavljen. Na temelju ovog revolucionarnog otkrića, Don Croft i drugi članovi rastuće mreže inovatora su razvili cijelu lepezu drugih uređaja kao što je kompaktni konusni ili piramidalni orgonski konvertor nazvan "Holy Hand Grenade", "TowerBuster" u obliku diska za neutralizaciju sveprisutnih mikrovalnih odašiljača, koji su glavni izvori DOR-a u našem okolišu i ostale alate koji su izvedeni od ovih osnovnih.

Dodatak kvarcnih kristala dopušta tako generiranoj energiji da se širi u puno većem području.

Važno je napomenuti ovu veliku razliku između orgonitnih uređaja po uzoru na Don Crofta i klasične Reichove orgonske tehnologije. Razlika je u tome da je Croftova tehnologija apsolutno sigurna i uvijek ima pozitivne efekte. Puno ljudi koji su došli do saznanja o klasičnim Reichovim istraživanjima nisu svjesni ove bitne razlike, stoga kreiraju nepotrebni strah.

Orgonite danas koriste tisuće ljudi širom svijeta koji su prijavili pozitivne i trajne promjene u svom okolišu.

 

 


Operation Paradise

 

Reference

Tags: orgoniti, chemtrails, zapper, cloudbuster

Print