This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Royal Raymond Rife

Dr. Royal Raymond Rife

Dr. sc. Royal Raymond Rife (16.05.1888 – 05.08.1971) je bio svestrani znanstvenik i izumitelj koji je ustanovio da svaki patogeni organizam ima svoju karakterističnu smrtnu frekvenciju (MOR-Mortal Oscillatory Rate) i da se djelovanjem radio frekvencijskim zrakama patogeni organizmi mogu uništiti. Ovo otkriće koje je vještim metodama skrivano od očiju šire javnosti, tek je nedavno (krajem 80-tih godina prošlog stoljeća pa nadalje, isključivo zahvaljujući Internetu) pokrenulo relativno novu granu alternativne medicine nazvanu bioelektričnom medicinom koja se koristi malim strujama s specifičnom frekvencijom za uništenje svih parazita (crva, gljivica, virusa, bakterija) u ljudskom tijelu koji po nekim teorijama uzrokuju sve bolesti. Upravo zbog ove činjenice Dr. sc. Royal Rife se s pravom naziva i ocem alternativne bioelektrične medicine

Kratka Biografija

Skoro cijeli svoj život Rife je proveo dizajnirajući i izrađujući medicinske aparate. Zbog svog širokog obrazovanja na raznim poljima znanosti mogao je vrlo brzo iznaći rješenja za praktične probleme. Kruna njegovog rada je optički mikroskop sastavljen od preko 6000 dijelova koji je bio onda prvi mikroskop koji je imao povećanje od 60.000 puta što mu je omogućilo da prvi na svijetu vidi žive viruse kako se ponašaju, kako se mijenjaju da bi se prilagodili okolini, kako se brzo množe pod utjecajem karcinogenih tvari i transformiraju zdrave stanice u tumorske. Naime, moderni elektronski mikroskop zbog principa rada odmah ubija sve mikroorganizme, tako se kod njega vide samo njihovi ostaci.

Metodologija koju je koristio da bi vidio te sičušne organizme se upravo temelji na rezonatnoj frekvenciji molekula od kojih je svako živo biće sastavljeno. Koristeći valne duljine svjetlosti jednake frekvenciji boje koju virusi emitiraju kao svoj jedinstveni spektralni potpis, virusi postaju vidljivi - svjetle u mraku (Nuklearna magnetska rezonanca koristi isti princip). Pomoću svog mikroskopa Rife je dokazao polimorfnu prirodu virusa i 1920 je identificirao jedan virus kao uzročnik ljudskog raka i imenovao ga Cryptocides Primordiales. Ove tvrdnje su unijele razdor među tadašnjom medicinskom nomenklaturom, dok su jedni osporavali njegove nalaze, drugi su ga podržavali i donijeli iste zaključke na osnovu svojih istraživanja.

Rife se nije obazirao na svađe, podljele i publicitet, već se usmjerio na pronalazak lijeka za rak u smislu uništavanja patogena s sličnom metodom koja mu je omogućila da ih vidi, odnosno primjenom rezonatne frekvencije. Povećavajući intenzitet frekvencija, koji su prirodno rezonirali sa frekvencijama virusa, Rife je povećavao njihovo osciliranje, što je izazivalo uništenje virusa. Rife je nazvao ove frekvencije MOR (Mortal Oscillatory Rate) ili smrtne frekvencije koje pak nisu nanosile štetu okolnom zdravom tkivu već samo patogenima. Uređaj koji je koristio za generiranje ovih frekvencija je bio sastavljen od običnog generatora frekvencija (1Hz do 2000000Hz) i odašiljača na osnovi X-ray cijevi  koja je bila napunjena s plinom i koja je mogla emitirati RF zrake relativno jake snage određenog spektra.

Godine 1934 Univerzitet Južne Kalifornije sazvao je Posebnu Medicinsku Komisiju, da bi potvrdila otkrića Dr. Rife-a. Iz klinike Pasadena County Hospital u laboratorij Rife-a su dovezli 16 pacijenta s dijagnozom završnog stadija raka. Ekipa liječnika je trebala promatrati pacijente tokom liječenja i nakon 90 dana procijeniti njihovo zdravstveno stanje, ako ostanu živi. Nakon 90 dana terapije, Komisija je potvrdila, da je 14 od 16 pacijenata bilo  potpuno izliječeno. Dva ostala pacijenta nastavila su terapiju i nakon 4 tjedna i njih su proglasili zdravima. Liječnička komisija potvrdila je, da je terapija Rife-a bila 100% uspješna. Ovaj uspjeh je ujedno bio i početak kraja briljantne karijere Rife-a jer je ovaj uspjeh zasmetao centrima moći (farmaceutska industrija) koji su već onda debelo zarađivali na tuđoj bolesti i metodi NELIJEČENJA pacijenta već održavanjem pacijenta na životu s skupim medikamentima.Prvi Rife uređajaj s metalnim polugama

Rife postaje žrtva organiziranog progona. Izvjesni Morris Fishbein koji je tada postao većinski dioničar AMA-e (American Medical Association) je ponudio Rife-u otkup njegovih izuma, ali Rife za to nije htio ni čuti. Nakon ovoga išle su metode izoliranja od znanstvene zajednice, svi istaknuti liječnici i znanstvenici koji su ga dotada podržavali su mu okrenuli leđa pod pritiskom mogućnosti gubitka licence ili dobivanjem značanjih novčanih priloga. To nije bilo dovoljno već su organizirani i napadi u kojima mu je oštećen njegov moćni mikroskop od 6000 dijelova, zapaljen mu je laboratorij s neprocjenjivim slikama i bilješkama o znanstvenim istraživanjima. Kao da to nije bilo dovoljno, korumpirana policija je izvršila 'nezakonitu' raciju i zaplijenila ostatak materijala. Kao kruna svega njegov dotadašnji partner Philip Hoyland na nagovor farmaceutske tvrtke podiže privatnu optužnicu protiv Rife-ove kompanije koja je jedina proizvodila Rife generatore, optužnica je odbačena, ali su sudski troškovi i tadašnja velika ekonomska kriza natjerale kompaniju u bankrot i samim time efikasno spriječili daljnju proizvodnju uređaja. Medicinski časopisi financirani od strane farmaceutske industrije nisu htjeli objaviti niti jedan rad koji je evaluirao rad s Rife generatorom, tako da su cijele generacije studenata (pa i današnje) medicine završila svoju naobrazbu bez da su uopće čuli za Dr. Rifea i njegov rad.

1971.g. Dr. Royal Raymond Rife je nađen mrtav u svojoj 83. godini, kao uzrok smrti se navodi smrtononsa doza alkohola i valiuma.

1950.g. poslovni partneri Dr. Rife-a, John Crane i John Marsh su odlučili da umjesto nezgrapne X-ray cijevi za emitiranje RF valova koje je Dr. Rife koristio u svojem originalnom dizajnu, koriste obične metalne diskove s polugama koje pacijent može držati u rukama. Ova jednostavna zamjena je radila bolje nego što su očekivali, a ujedno je omogučila da svatko može napraviti svoj Rife uređaj s jednostavnom kombinacijom običnog frekvencijskog generatora i par metalnih poluga. Ovo je bila preteča današnjih zapera i općenito Rife uređaja koji se i dan danas koriste.

Više o životu Dr. Royal Rife-a

Rife uređaji

Uređaji koji koriste tehnologiju Dr. Rifea možemo podijeliti u dvije osnovne skupine:

 • Uređaji s katodnom/plinskom cijevi (ray tube) koji emitiraju RF valove bez da pacijent ima izravan kontakt s samim uređajem. Ovi uređaji su najskuplji, ali zato imaju efekt dubokog prodora u tkivo, pa su samim tim efikasniji. Ovih uređaja nema puno na tržištu, a možda su najpoznatiji Rife-Bare uređaji koji koriste kombinaciju frekvencijskog generatora koji generira RF signal moduliran audio signalom, a za emitiranje tog signala koristi plazma cijevi (plinske cijevi s argon i neon plinom). Primjer: PERL  Rife/Bare instrument
 • EMM uređaji (electro-magnetic machine) koji su kombinacija frekvencijskog generatora i metalnih palica/sondi (katkad u kombinaciji i s nožnim pločicama) s kojima je pacijent izravno u dodiru s izvorom signala. Ovi uređaji su manje efikasni jer se zbog izravnog dodira pacijenta s izvorom signala, moraju koristiti male struje, a one katkad nisu dovoljne da penetriraju u sve dijelove ljudskog tijela u kojem obitavaju paraziti. Pod ove uređaje se mogu svrstati Dr. Hulda Clark zapperi, Bob Beck blood-purificatori i ostali slični uređaji.

Uređaji s katodnom/plinskom cijevi dosta skupi i nezgrapni danas se uglavnom više ne koriste (iako je to bio originalan dizajn Dr. Rifea). Danas se pod Rife uređajem može smatrati svaki uređaj koji je kombinacija frekvencijskog generatora i metalnih palica koje se drže u ruci. Tako da se pod pojmom Rife uređaja ne krije konkretni uređaj koji je dizajnirao i napravio sam Dr. Rife već to obuhvaća sve tipove uređaja koji rade na sličnom principu generiranja raznih signala i frekvencija u svrhu ubijanja parazita u ljudskom organizmu. Nažalost zbog gubitka originalnih zapisa i rezultata istraživanja Dr. Rifea, većina današnjih uređaja koji se kriju pod nazivom Dr. Rifea  uopće nisu efikasni ili su djelomice efikasni u liječenju jer su produkt samostalnog istraživanja i razvoja brojnih nezavisnih entuzijasta i izumitelja. Sva ta istraživanja nemaju teoretsku znanstvenu podlogu (iz već poznatih razloga uništavanja istine od velikih farmaceutskih kompanija koje ujedno financiraju sva medicinska istraživanja i medicinske obrazovne ustanove), već su usmjerena na metodu praktičnih pokusa odnosno metodu pokušaja i promašaja samo s osnovnim predznanjem da elektromagnetsko polje/pojava određene frekvencije može izlječiti osobu (i električna struja je u biti EM pojava).

Istraživajuči po raznim internetskim stranicama nigdje nisam uspio pronaći precizan opis frekvencija, te oblik i jačinu signala koju je Dr. Rife koristio, stoga je moje osobno mišljenje da je reklamiranje skupih uređaja pod imenom Rife uređaji, u većini slučajeva čista prevara jer Rife uređaj kao takav ne postoji, pa čak i tzv. frekvencije Dr. Rifea su relativno nepouzdane jer je velika većina jednostavno izgubljena. Najbliži opis frekvencija Dr. Rifea sam našao na www.electroherbalism.com. Upravo stoga razni entuzijasti i istraživači su nastavili rad Dr. Rifea, i sami pronalazili načine, tretmane, frekvencije i uređaje za liječenje pojedinih bolesti (za uništavanje pojedinih parazita), stoga danas imamo objedinjenju listu frekvencija takozvanu CAFL listu - Consolidated Annotated Frequency List. Ova lista osim frekvencija Dr. Rifea objedinjuje i frekvencije Dr. Hulde Clark, te ostale frekvencije koje su potvrđene da imaju blagotvoran efekt na razne bolesti.

Univerzalni frekvencijski generator kao Rife uređaj

Univerzalni frekvencijski generator (ili funkcijski generator koji se inače koristi u elektroničkim laboratorijskim ispitivanjima) u kombinaciji s metalnim palicama i nožnim pločicama je vrlo praktičan za upotrebu kao Rife uređaj jer omogućava korisniku da sam bira frekvenciju, jačinu i oblik signala i samim tim samostalno eksperimentira. Sljedbenici rada Dr. Rifea tvrde da je ovakav uređaj jedina ispravna opcija za primjenu liječenja frekvencijama Dr. Rifea. Nažalost s svim naprednim mogućnostima cijena ovakvog uređaja je prilično visoka, ali iskustva govore da je univerzalni frekvencijski generator možda najjače oružje u borbi protiv parazita (bolesti). Ljudi koji ga koriste osmislili su listu nekih osnovnih svojstava koji frekvencijski generator mora imati:

 • Veliki Frekvencijski opseg od 01.Hz do 20MhzSpooky 2 generator frekvencija
 • RF carirer signal koji se može modulirati s nekom frekvencijom što je nužno ako se želi prodrijeti u svaku stanicu tijela koje obično ne propusštaju ništa manje od 1Mhz
 • Promjenjiv odnos između signala i pauze (duty cycle), kod nekih frekvencija se uočava bolji efekt ako je odnos između signala i pauze asimetričan, 90%: u jednom periodu signala, signal traje 90% vremena, a pauza 10%. Nesimetrčan oblik signala se obično primjenjuje kod nižih frekvnecija, a uzrokuje pojavu tzv. parnih harmonika.
 • Frekvencijsko pretraživanje (sweep), omogučava automatsko mijenjanje frekvencije signala u nekom opsegu u zadanom periodu
 • Sinusni i pravokutni signal

Spooky je ime projekta univerzalnog Rife uređaja, odnosno univerzalnog frekvencijskog generatora koji se može spojiti na računalo. Korisnik preko aplikacije može odabrati brojne predefinirane setove frekvencija i vrste signala za svaki simptom. Osim samih metalnih palica, signal uređaja se može prenijeti do korisnika na više raznih načina: s plazma cijevi, daljinski (korisnik uopće ne mora biti blizu uređaja) te na ostale vrlo inovativne načine. Glavna karakteristika ovog projekta je što je dijelom open-source projekt odnosno plod rada skupine entuzijasta koji ne teže profitu. Dokaz za ovo su izvanredno prihvatljive cijene uređaja i opreme.Više o Spooky-u.

Međutim, zapperi su danas narašireniji oblik Rife uređaja kao jednostavnih funkcijskih generatora. Zappere i sam izrađujem od 2012.g. Više o mojim zaperima.

Pogled iz mog 'kantuna'

Dr. Royal Raymond Rife je istinski mučenik, genije koji je imao plemenitu namjeru pomoći drugim ljudima, strast, želja i ljubav za kreacijom i istraživanjem su odlike koje su krasile ovog čovjeka jer onaj koji napravi mikroskop od 6000 dijelova da bi otkrio tajni svijet parazita i izumio oružje protiv istih te potroši desetke godine rada, ne može biti motiviran profitom niti ostalim prizemnim osječajima (biti največi, najbrži, najjači)) nego može biti motiviran samo LJUBAVLJU. I to je jedina bitna stvar koju moram znati o Dr. Rifeu i sasvim dovoljna da znam da su njegove metode liječenja ispravne. Gledano iz perspektive motivacije, sasvim je jasno da je on kao takav bio prijetnja onima kojima je glavni motiv zarada novca bez obzira na tuđe patnje, bolesti  i bijedu. Dr. Rife je ostavio tako dubok trag u povijesti da ga čak ni oni što pišu povijesne knjige ipak nisu mogli sasvim izbrisati sa svih povijesnih stranica i danas Dr. Rife predstavlja jedan od blještavih svjetionika slobode i nade za tisuće očajnih ljudi koji se guše pod bremenom teških bolesti.

Što kazati na činjenicu da je Dr. Rife davne 1934. godine demonstrirao efikasnost svojih metoda liječenja, odnosno pronašao lijek za rak i ostale teške bolesti, a dan danas se pouzdano ne znaju ni metode ni efekti njegovog liječenja? Normalan čovjek bi pomislio da će Dr. Rife biti svjetski poznata ličnost, da će njegove metode liječenja pomoću frekvencija biti opisane i istražene u tisućama znanstvenih radova i da će ta metoda postati redovna praksa u standardnoj medicinskoj praksi. Nažalost istina je posve drugačija, rad Dr. Rifea je bio, a i ostao misterija za veliku većinu ljudi, tek u novije doba s pojavom Interneta i širenjem informacija i sve većim rastom oboljelih od raznih tzv. neizlječivih bolesti, tehnologija liječenja frekvencijama ili alternativna bioelektrična medicina je postala poznata širem krugu ljudi što je potaklo mnoge entuzijaste i izumitelje da ožive rad Dr. Rifea i naprave što efikasnije i jeftinije uređaje koji se mogu upotrebiti kao moćno oružje u borbi protiv bolesti koje je današnja korumpirana medicniska nomenklatura proglasila neizlječivima. Interesantna je činjenica da sam Dr. Rife kao i svi njegovi slljedbenici i izumitelji kao što su Dr. Hulda ClarkDr. Bob Beck nemaju formalno medicinsko obrazovanje, a ipak su s svojim spravama pomogli tisućama ljudi da ozdrave. Sve ove činjenice potkrepljuju tezu da današnjoj modernoj medicinskoj nauci formiranu, obrazovanu i upravljanu od farmaceutskog lobija, nije cilj OZDRAVLJENJE čovjeka već SKUPO I DUGOTRAJNO LIJEČENJE koje za posljedicu ima samo sigurnu smrt.

Dr. Rife je bio i ostao veliki čovjek. Šteta što za svoga života nije dobio priznanje za svoj rad na promicanju zdavlja. Međutim, njegov rad ga je nadživio i učiniio doslovno besmrtnim. Kako i sam radim zapere odnosno jednostavne Rife generatore,  Rife-a smatram svojim uzorom, a u ovom kontekstu sebe i sve druge entuzijaste i pojedince koji rade slične stvari na temelju Rifeovog rada smatram lučonošoma, braniteljima svjetlosti i nade za ljude koje je Rife ostavio u svojim inovacijama, svom radu, u svom nasljeđu za buduće generacije.

 

Popis izvora informacija

 • Electroherbalism.com polazna točka za sve one koji žele znati malo više od alternativnoj elektro-biomedicini
 • Rife.org site jednog entuzijasta koji se totalno posvetio rekonstruranju rada Dr. Rifea
 • The Cancer Cure that Worked Barry Lynes-ova knjiga o tome kako je pobjedio Lyme bolest s Rife uređajima
 • Spooky2 univerzalni frekvencijski generator
 • Pregled svih vrsta bio-električnih uređaja koncipiranih na tehnologiji Dr. Rifea, koji su danas na tržištu
 • RifeVideos.com komercijalni site za prodaju dodatne opreme za korištenje univerzalnih frekvencijskih generatora kao Rife uređaja. Dosta korisnih informacija
 • TrueRife.com komercijalni site za prodaju gotovih Rife uređaja, iako dosta skupi, po nekim tvrdnjama izrazito efikasni
 • RifeTechnologies.com komercijalni site za prodaju tzv. Rife-Bare uređaja, isto se može doznati par korisnih informacija

Tags: zapper, paraziti, Hulda, Rife, Beck

Print